Arcota

  • Du er her / You are here:

 

 

 

 

 

 

Arcota Security AS er et 100% norskeiet sikkerhetsselskap som skal levere profesjonelle sikkerhetsløsninger til de Nordiske sikkerhetsmarkedene.

Selskapet er en Lenel forhandler for Norden or Baltikum, og Lenel OnGuard vil være den bærende platform for de løsninger og tjenester som tilbys.

Arcota Security AS er et kompetansesenter ikke bare for Lenel’s produkter og løsninger, men også for 3. parts applikasjoner som kan benyttes i tilknytning til både nye og eksisterende Lenel OnGuard installasjoner.

Selskapet innehar den mest erfarne kompetansen om Lenel i Europa, og det vil tilstrebes en kontinuerlig oppdatering og fornyelse av kompetanse, løsninger og ytelser.

Arcota Security AS har sitt utgangspunkt i Oslo-regionen, men vil via samarbeidspartnere kunne dekke hele Norden og Baltikum med både leveranser, kursing, service og support.